Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Jan Dal, Uniwersytet Wrocławski, Specjalista ds. systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji
Łańcuch krytyczny jako metoda zarządzania projektem
05.06.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest metodzie zarządzania projektem, jaką jest łańcuch krytyczny. W szczególności omówiono główne założenia teorii ograniczeń, przedstawiono genezę metody łańcucha krytycznego, zdefiniowano projekt oraz metodologię zarządzania projektem. Następnie zaprezentowano koncepcję zarządzania projektem metodą łańcucha krytycznego (critical chain project management), omówiono etapy zarządzania pojedynczym projektem tą metodą, jak również przedstawiono, jak zarządzać całym portfelem projektów przy wykorzystaniu tego narzędzia. Na koniec omówiono oprogramowanie wspierające zarządzanie projektem metodą łańcucha krytycznego. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Jan Dal jest obecnie specjalistą ds. systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat pracował w sektorze informatycznym, m.in. był konsultantem SAP (moduł SD) w firmie Asseco Poland, specjalizującej się w produkcji oraz rozwoju oprogramowania.
 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits