Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Hanna Czogalla, Grant Thornton, Doradca podatkowy

Unikanie podwójnego opodatkowania

04.03.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce unikania podwójnego opodatkowania. W szczególności wprowadzono podstawowe skróty i pojęcia, przedstawiono źródła prawa w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Następnie zaprezentowano pojęcie podatku u źródła. Następnie zdefiniowano unikanie podwójnego opodatkowania oraz wprowadzono podstawowe pojęcia z międzynarodowego prawa podatkowego. Omówiono pojęcie zakładu na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przedstawiono zasadę opodatkowania odsetek w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przepisów prawa krajowego oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Całość opatrzono przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Hanna Czogalla jest absolwentką specjalności zarządzanie przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości. Od 2005 roku pracuje w zespole doradztwa podatkowego w Grant Thornton. Bierze udział w due dilligence, audytach podatkowych, w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz cen transferowych. Jest autorką publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prowadzi także szkolenia w zakresie zagadnień podatkowych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits