Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Elżbieta Szulc, Promag S.A., Kierownik Sekcji Marketingu
Zarządzanie powierzchnią w magazynie
09.05.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest zarządzaniu powierzchnią w magazynie. Na wstępie zaprezentowano firmę Promag SA, jej profil działalności, specjalizację, jak również rozmieszczenie oddziałów firmy. Następnie zdefiniowano zarządzanie logistyką, w szczególności przedstawiono teoretyczne ujęcie logistyki wewnętrznej. W dalszej kolejności szczegółowo omówiono funkcje i zadania poszczególnych urządzeń transportu wewnętrznego, które w różnych konfiguracjach mogą być wykorzystywane w procesach logistyki wewnętrznej. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:
Elżbieta Szulc to Kierownik Działu Marketingu w firmie Promag S.A., która od 30 lat zajmuje się sprzedażą urządzeń magazynowych, wraz z kompleksową obsługą przedsiębiorstw obejmującą doradztwo, projektowanie, dostawę, montaż i serwis tych urządzeń.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits