Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr Piotr Drygas, Mi Momento, Prezes Zarządu

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

20.05.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest miejscu Internetu we współczesnej firmie. W szczególności omówiono funkcje, jakie spełnia facebook w biznesie, podkreślając powszechne wykorzystywanie Internetu do wywierania określonego wrażenia na aktualnych i potencjalnych klientach. Następnie przedstawiono właściwości i funkcje Internetu w odniesieniu do marketingowego modelu „pięciu C”. Zaprezentowano sprzedaż i zakup w Internecie, omawiając koncepcję produktu internetowego i problemy z tym związane. Przedstawiono ogólny internetowy model biznesu. Wyjaśniono także, dlaczego większość firm ma problem z wykorzystaniem Internetu, mimo że większość pracowników z Internetu korzysta. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Piotr Drygas jest absolwentem specjalności handel i marketing na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doktoryzował się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie pracował przez blisko 10 lat. Specjalizuje się w marketingu i elektronicznym biznesie. Zarządzał sprzedażą i marketingiem grupy firm. Obecnie jest prezesem zarządu firmy Mi Momento Sp. z o.o.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits