Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr Monika Klama, Riva Alta Monika Klama, Właściciel
Dobry brief czyli jak być klientem, który uzyskuje to, co zamówił
06.03.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest briefowaniu, czyli uzyskiwaniu tego, czego się oczekuje. W szczególności wskazano na powszechność występowania briefowania w pracy marketingowej. Następnie zdefiniowano brief, podano przykłady sytuacji, w której się briefuje. Omówiono wagę briefu w relacji z podwykonawcami, wskazano na problemy, jakie mogą się pojawić i wyjaśniono, dlaczego one występują. Omówiono możliwe relacje w briefowaniu oraz różne typy klientów. Wymieniono warunki idealnego briefingu, wyjaśniono też, czego należy unikać w briefowaniu. Zdefiniowano rebrief, omówiono powody stresu związanego z rebriefem. Przedstawiono warunki dobrego rebriefu. Wyjaśniono, jak pisać brief oraz kiedy zakończyć briefowanie. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Monika Klama stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności marketing. Jest wieloletnim praktykiem gospodarczym. Realizowała projekty dla dużych marek FMCG zarówno po stronie klienta, jak i agencji reklamowych.
 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits