Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr Mariusz Kopniak, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Ekspert w obszarze Produktów i Usług Pozarozliczeniowych
Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki: e-faktura, e-podpis, e-płatności
20.03.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest nowoczesnym narzędziom e-gospodarki, takim jak e-faktura, e-podpis czy e-płatności. W szczególności przedstawiono Krajową Izbę Rozliczeniową. Następnie omówiono elektroniczne rozliczenia międzybankowe, które stanowią krwioobieg e-gospodarki. Przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem elektronicznego biznesu, obalając mity związane z podpisem elektronicznym. W dalszej kolejności omówiono wybrane usługi Krajowej Izby Rozliczeniowej, wspierające realizację płatności internetowych oraz zarządzanie elektronicznymi dokumentami. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Mariusz Kopniak jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak również od wielu lat pracownikiem Krajowej Izby Rozliczeniowej, która opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e-gospodarki, kierując swoje usługi i produkty do banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów. 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits