Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr Agata Grabowska, Corporate Profiles Consulting, Grupa DDB, Senior Discovery Consultant
Tajniki skutecznej prezentacji
06.03.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest tajnikom skutecznej prezentacji. W szczególności podkreślono wagę dobrego początku każdej prezentacji. Wspomniano o takich czynnikach, jak pewność siebie, dobra prezencja, odpowiednia prędkość mowy, właściwa postawa i mowa ciała, jak również przygotowanie do prezentacji. Omówiono trzy elementy dobrej prezentacji, tj. konieczność opowiadania jakiejś historii poprzez prezentację, odpowiednia struktura prezentacji oraz konieczność oddziaływania na zmysły odbiorców. Między innymi podkreślono, że należy zapowiedzieć, co się powie, potem to powiedzieć, a na koniec podsumować, co się powiedziało. Wskazano na wagę właściwego układu graficznego prezentacji, jak również zaangażowanie i zainteresowanie tematem przeprowadzającego prezentację. Przedstawiono rozmaite techniki, które mogą być pomocne w trakcie prezentacji. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.
O prelegencie:
Agata Grabowska jest doktorem socjologii. Obecnie pracuje na stanowisku Senior Discovery Consultant w agencji strategicznej CPC, gdzie odpowiada za monitorowanie trendów i analizę zjawisk konsumenckich oraz implementację tej wiedzy w przygotowaniu strategii dla klientów agencji. Wcześniej przez ponad cztery lata pracowała w dziale R&D agencji badawczej 4P research mix, gdzie zajmowała się wdrażaniem innowacji i projektami specjalnym. W latach 2004-2008 pracowała w IFiS PAN, gdzie brała udział w pracach zespołu prowadzącego międzynarodowe badania edukacyjne. Od 10 lat wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits