Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Christophe Gironde, University of Geneva, Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva

25 years of Agrarian Transformation in Northern Vietnam: an agricultural miracle?

20.05.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest agrarnej transformacji w Północnym Wietnamie. W szczególności przytoczono historię Wietnamu, transformację jaką przeszedł od początku lat dziewięćdziesiątych zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. Podkreślono modelową ścieżkę rozwoju, jaką przechodzi Wietnam, od kraju z problemem masowego głodu i ubóstwa do nowoczesnego rozwijającego się państwa. Omówiono sukcesy Wietnamu, ale również problemy, z którymi zmaga się to państwo. Zdefiniowano powszechne rozumienie cudu rolniczego, omówiono specyficzne uwarunkowania cudu rolniczego w Wietnamie. Całość obrazowano przykładami bazującymi na studium przypadku z Wietnamu na poziomie mikro i mezo.

O prelegencie:

Christophe Gironde pracuje w Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) na Uniwersytecie w Genewie. Zajmuje się problematyką rozwoju agrarnego, redukcji ubóstwa, polityki reginalnej oraz transformacji gospodarczej w szczególności w odniesieniu do Azji południowo-wschodniej (Wietnam, Kambodża) oraz Afryki Subsaharyjskiej (Mali, Burundi, Republika Konga).

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits