Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Bogusław Tęczar, Agencja Reklamowa ANB, Prezes

Przywództwo w czasach wyzwań

20.05.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce przywództwa w czasach wyzwań. W szczególności zdefiniowano pojęcie lidera, przywódcy w zarządzaniu, zwrócono uwagę, że przywództwa można się nauczyć. Zaprezentowano oczekiwania wobec współczesnego menedżera, przedstawiono osobowość lidera. Przedstawiono najważniejsze cechy, jakimi charakteryzować się powinien lider, podkreślając znaczenie jego postawy i charakteru. Uwypuklono znaczenie edukacji i potencjału dla rozwoju przywódcy. Omówiono różne poziomy przywództwa. Wskazano na konieczność przeprowadzania testów osobowości dla kandydatów na różne stanowiska. Podkreślono znaczenie spójności wewnętrznej lidera. Omówiono różne style zarządzania. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Bogusław Tęczar jest prezesem zarządu ANB sp. z o.o., firmy działającej na rynku dystrybucji artykułów reklamowych, wyspecjalizowanej w obsłudze dużych klientów, proponującej w swojej podstawowej ofercie gadżety z 21 różnych katalogów, realizacje specjalne, jak również artykuły importowane z Azji.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits