Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Bogumiła Polak, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu, Oskarżyciel

Odpowiedzialność za czyny zabronione związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

23.04.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest odpowiedzialności za czyny zabronione związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególności przedstawiono cele postępowania karnego skarbowego, opisano zadania oskarżyciela skarbowego. Zdefiniowano czyn zabroniony, jak również okoliczności wyłączające karalność czynu. Przedstawiono prawa, obowiązki i odpowiedzialność świadka w postępowaniu karnym skarbowym, zdefiniowano status podejrzanego, status oskarżonego oraz prawa i obowiązki podejrzanego, jak również pozostałych uczestników postępowania karnego skarbowego. Określono zakres przedmiotowy, jak również zasady odpowiedzialności. Zdefiniowano przestępstwo skarbowe oraz wykroczenie skarbowe. Przedstawiono przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary, jak również nadzwyczajnego obostrzenia kary. Zaprezentowano możliwe tryby postępowania. Omówiono zagrożenia karą w postępowaniach karnych skarbowych. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Bogumiła Polak jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od kilku lat pracuje urzędzie skarbowym. Aktualnie pełni funkcję oskarżyciela skarbowego w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, gdzie zajmuje się postępowaniami podatkowymi oraz postępowaniami karnymi skarbowymi.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits