Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Bartosz Królikowski, Wielkopolska Fundacja Zrównoważonego Rozwoju, Trener
Inteligencja finansowa - czyli jak myślą bogaci
09.05.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest inteligencji finansowej. W szczególności prelegent przedstawił swoją ścieżkę kariery, zachęcając do aktywności i brania sprawy w swoje ręce. Podkreślono względność pojęcia bogactwo, powszechną dążność do bogactwa, jak również fakt, że bogactwo to sposób myślenia. Wskazano na wiele popełnianych przez ludzi błędów w myśleniu, które ograniczają dążenia człowieka do uzyskania wolności finansowej. Podkreślono równy start każdego człowieka, wolną wolę i zależność losu od działania. Przedstawiono różne postawy różnych ludzi, które decydują o ich karierze i bogactwie. Omówiono różnice między bogatymi i biednymi. W trakcie wykładu omówiono wiele technik, które mogą pomóc w osiągnięciu wolności finansowej. Całość obrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.
O prelegencie:
Bartosz Królikowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie i marketing. Był pracownikiem różnych przedsiębiorstw począwszy od branży fonograficznej (Sony Music), poprzez instytucje finansowo-ubezpieczeniowe ( m.in. menadżer sprzedaży w BZWBK S.A), później współwłaściciel, członek zarządu, dyrektor zarządzający i/lub prokurent spółek z branży: szkoleniowej (Skills Up, Impuls BTL), finansowo-konsultingowej (Open Solutions Finance, Royal Investment), branży nieruchomości (Royal Property Poland), hotelarskiej (Royal Kompleks), jak również komandytariusz Kancelarii Adwokackiej. Aktualnie jest inwestorem zarządzającym kilkudziesięcioma nieruchomościami na terenie całego kraju, wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, jak również prezesem zarządu i współzałożycielem Galerii Usług.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits