Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Bartłomiej Przytuła, Eurocash S.A., Dyrektor Działu Gastronomii Premium Distributors

Jak odnieść sukces w sprzedaży

22.05.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest osiąganiu sukcesu w sprzedaży. W szczególności podkreślono, że trudno jest znaleźć dobrego pracownika, świadomą osobę, która wie, czego chce. Następnie zauważono, że wszyscy jesteśmy sprzedawcami. Przedstawiono na przykładzie różnych zawodów, jak ważne jest świadome podejście do wykonywanej pracy. Zdefiniowano sprzedaż i wyjaśniono, jak prelegent rozumie proces sprzedaży. Zwrócono uwagę na zróżnicowane znaczenie pojęcia sukces dla różnych osób. Zdefiniowano sukces w sprzedaży. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na znaczenie kultury osobistej w kontaktach profesjonalnych. Następnie poruszono kwestie właściwego przygotowania CV w procesie rekrutacyjnym. Przedstawiono proces świadomego budowania ścieżki kariery. Przedstawiono także Grupę Eurocash oraz historię sukcesu firmy Premium Distributors. Całość wykładu przeplatała dyskusja.

O prelegencie:

Bartłomiej Przytuła jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W 2000 roku rozpoczął karierę w spółce Premium Distributors będącej wówczas częścią Grupy CEDC, gdzie zajmował stanowisko przedstawiciela handlowego ds. gastronomii, następnie awansował na stanowisko ogólnopolskiego kierownika sprzedaży. Po dwóch latach przejął zadania dyrektora ds. rozwoju sprzedaży odpowiedzialnego za rozwój poszczególnych kategorii alkoholi. Z chwilą przejęcia firmy przez Grupę Eurocash otrzymał propozycję objęcia stanowiska Dyrektora Działu Gastronomii i tę funkcję pełni do dzisiaj. Odpowiada za 60-osobową grupę specjalistów zajmujących się obsługą rynku HoReCa w Polsce.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits