Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Aneta Brodziak, Raben Logistic, Menedżer Procesu Sprzedaży

Wyzwania i korzyści wdrożenia CRM - studium przypadku na przykładzie firmy Raben

16.01.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest wdrażaniu systemu do zarządzania relacjami z klientami (CRM) na przykładzie firmy z branży TSL (transport-spedycja-logistyka). W szczególności przedstawiono wyzwania procesu zarządzania relacjami z klientami w grupie Raben przed wdrożeniem systemu CRM, które stanowiły przyczyny wdrożenia tego systemu. Następnie zaprezentowano przebieg wdrożenia systemu do zarządzania relacjami z klientami zarówno z perspektywy dostawcy systemu, jak i odbiorcy, czyli grupy Raben. W dalszej kolejności opisano zakres wdrożenia systemu CRM w grupie Raben, tzn. funkcje w które system został wyposażony i funkcjonalności, z których grupa Raben korzysta na co dzień. Przedstawiono zagadnienia obsługi powdrożeniowej. Całość podsumowano odpowiedzią na pytanie, czy warto inwestować w system do zarządzania relacjami z klientem. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Aneta Brodziak jest absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończyła specjalność logistyka. Aktualnie zajmuje stanowisko menedżera procesu sprzedaży w jednej ze spółek grupy Raben – operatora zrzeszającego 29 spółek, działającego na terenie Czech, Estonii, Holandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgrzech.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits