Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Adam Zygadlewicz, Fundacja Polak 2.0, Prezes Zarządu
Kompetencje w e-handlu. Jak zostać specjalistą?
04.12.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest handlowi internetowemu. W szczególności przedstawiono różne typy kariery możliwe w e-handlu, zaprezentowano analogię między rozwojem w branży motoryzacyjnej a zmianami, jakie zaszły w dziedzinie tworzenia i organizacji przedsiębiorstw w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W dalszej kolejności omówiono kilka złotych rad i mitów dotyczących start-upów w branży e-commerce, takich jak produktywność kontra racjonalizm założeń, public relations w branży e-commerce, unikalne wartości i inne. W dalszej części wykładu przedstawiono studium przypadku, dotyczące najnowszego biznesu, którym zajmuje się prelegent, w tym analizę możliwości rozwoju tego biznesu. Całość wykładu obrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.
O prelegencie:
Adam Zygadlewicz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w biznesie. Jest członkiem założycielem Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, członkiem zarządu spółek Netguru Sp. z o.o. i Happy Media Sp. z o.o., jak również fundatorem i prezesem zarządu fundacji Polak 2.0, która zajmuje się integracją branży e-commerce.
 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits