Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Katarzyna Stefańska, Grupa Allegro Sp. z o.o., Specjalista z branży e-commerce

Rynek e-commerce w Polsce: najnowsze trendy, sukcesy i porażki

17.04.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest branży e-commerce w Polsce. W szczególności przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące rynku e-commerce w Polsce i na świecie. Zaprezentowano najnowsze trendy w branży e-commerce. Następnie spróbowano odpowiedzieć na pytanie, pod jakimi warunkami inwestycja w e-biznes będzie opłacalna. W dalszej części wykładu przeanalizowano studia przypadków dotyczące projektów z branży e-commerce, które okazały się sukcesem oraz takich, które zakończyły się porażką. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Katarzyna Stefańska jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w marketingu internetowym. Od kilku lat pracuje dla Grupy Allegro w iStore.pl. Zajmuje się projektowaniem aplikacji i ich testowaniem, marketingiem, jak również zawiaduje projektami edukacyjnymi.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits