Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Justyna Broniecka-Klim, Klub Mówców Toastmasters Poznań, Prezes

Efektywne wystąpienia publiczne, czyli coś dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków

13.03.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest sztuce efektywnych wystąpień publicznych. W szczególności omówiono znaczenie celu przemówienia dla właściwego przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia. Zwrócono uwagę na dostosowanie przekazu do słuchaczy. Przedstawiono pożądaną strukturę wystąpienia publicznego. Omówiono znaczenie mowy ciała prelegenta i jej zgodności z przekazem werbalnym. Podkreślono możliwości wykorzystania modulacji głosem podczas wystąpień publicznych, jak również znaczenie właściwego doboru słownictwa. Całość obrazowano ciekawymi przykładami i ćwiczeniami.

O prelegencie:

Justyna Broniecka-Klim jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada doświadczenie zawodowe w sprzedaży, zarządzaniu zasobami ludzkimi. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Narzędziownia skupiającego trenerów, coachów, praktyków HR. Jest również Prezesem Toastmasters Poznań.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits