Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Warsztaty umiejętności miękkich (interpersonalnych)

Projekt Kadry dla Gospodarki skierowany jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwenci tych studiów (do 6 miesięcy od daty obrony)  mogą korzytać z konsultacji, Czytelni KdG oraz oferty staży. Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny.  

  

 


 

ZADANIE ZAKOŃCZONE

 

Ostatni warsztat odbył się 29 maja 2015r.

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 

  • Osoby, które uczestniczyły w warsztatch w maju 2015 i nie otrzymały zaświadczenia (certyfikatu/dyplomu) - prosimy śledzić nasze wpisy na Facebooku KdG. Zaświadczenia będą wydawane w II połowie czerwca.

 

  • Osoby, które uczestniczyły w warsztatach umiejętności miekkich organizowanych w ramach naszego Projektu mają możliwość wpisania tytułu warsztatu do suplementu dyplomu oraz cv - wystawiamy zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie

 

 

 

 

 

We współpracy z doświadczonymi specjalistami proponujemy Wam cykl warsztatów rozwijających umiejętności miękkie. Ich celem jest rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych (interpersonalnych), a dzięki temu wzmocnienie Waszej konkurencyjności na rynku pracy.
Warsztaty pomogą Wam też podnieść samoocenę i wiarę we własne umiejętności.

Umiejętności miękkie należą  obecnie do najważniejszych kompetencji zawodowych obok tzw. kompetencji twardych (wiedza, doświadczenie), językowych i poznawczych (sprawność nabywania i przetwarzania informacji). Są coraz bardziej doceniane przez pracodawców, gdyż są istotne w sprawnym funkcjonowaniu w miejscu pracy.

Często to właśnie kompetencje miękkie decydują o wyborze kandydata do pracy spośród osób o bardzo zbliżonym profilu kwalifikacji formalnych i pozostałych typów kompetencji.

Osoba, która ma wysoki poziom umiejętności miękkich dobrze radzi sobie ze stresem, jest asertywna, potrafi się sama motywować i jest konsekwentna w działaniach. Dobrze zarządza czasem, jest sprawna w autoprezentacji i tworzeniu swojego wizerunku, odnosi sukces w negocjacjach, skutecznie komunikuje się i współpracuje z innymi ludźmi. Jest kreatywna, potrafi rozwiązywać konflikty i dobrze się sprawdza w zarządzaniu zespołem. Sprawnie tworzy i efektywnie korzysta z sieci kontaktów zawodowych (tzw. networking). Dzięki nam możesz to osiągnąć!

 

 


Zapoznaj się z Regulaminem

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits