Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Poradnictwo zawodowe, testy

 

Projekt Kadry dla Gospodarki skierowany jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwenci tych studiów (do 6 miesięcy od daty obrony)  mogą korzytać z konsultacji, Czytelni KdG oraz oferty staży. Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny. 

 

 KONTAKT

  Planowanie kariery i konsultacje:
Altum, pokój 1413

 

Dorota Pałubicka   e-mail: dorota.palubicka@ue.poznan.pl

  

Katarzyna Szulerecka e-mail: katarzyna.szulerecka@ue.poznan.pl

 

 

 

 

 

Udział w testach oferowanych w ramach poradnictwa zawodowego pozwoli Tobie zdobyć wiedzę o sobie, którą możesz wykorzystać do uatrakcyjnienia swojego cv i przekonania pracodawcy, że posiadasz poszukiwane przez niego cechy i predyspozycje.

 

Zapisy - patrz tabela poniżej

Szczegółowy opis testów - pod tabelą

 

 

 

ZAPISY

 

Miejsce
i godziny zapisów

Altum, s. 1413

poniedziałek - piątek 
 

Zapisy osobiste - Altum, s. 1413, pon. - pt. 8:00-15:00

Telefoniczne - 061 854 37 22

E-mailowe - adresy e-mail podane są powyżej

 


Ważne: Prosimy zabrać ze sobą wypełniony Formularz – poradnictwo zawodowe
(do pobrania na tej stronie i w Biurze KdG)

 

Harmonogram zapisów

 
Harmonogram zapisów 2015:

- trwają zapisy na czerwiec i lipiec

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Rodzaj poradnictwa zawodowego Indywidualne poradnictwo zawodowe Testy komputerowe Testy papierowe

Miejsce przeprowadzenia spotkania/ testów

Altum, s. 1413

Altum, s. 716


Altum, s. 1413

 

Terminy spotkań

 

CZERWIEC

 

Spotkania konsultacyjne odbywają się w następujące dni: 

- 11.06.2015 r. (czw.), godz. 08:30-9:30, 10:00-11:00, s. 1411

- 18.06.2015 r. (czw.), godz. 09:00-10:00, 10:30-11:30. s.1411

- 22.06.2015 r. (pon.), godz. 13:30-14:30, s.1411

- 23.06.2015 r. (wt.), godz. 10:00-11:00, s.1411

 - 24.06.2015 r. (śr.), godz. 10:00-11:00, 11:30-12:30, s. 1411

- 25.06.2015 r. (czw.), godz. 10:00-11:00, s.1411

 

Natomiast testy predyspozycji zawodowych odbywaą sie kilka razy w miesiącu w różne dni tygodnia - szczegóły podczas zapisów.

 

 

 

LIPIEC

Terminy są ustalane indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Testy:

 

TESTY INTELIGENCJI:

 

Inteligencja emocjonalna -
30 min.

 

 

TESTY KARIERY:

Czy jestem przedsiębiorczy?

- 30 min.

 

Test preferencji
i predyspozycji zawodowych

- 30 min.

 

 

CZERWIEC

 

Testy przeprowadzamy w dwa ostatnie wtorki miesiąca, w godzinach: 11:30-12:00, 12:00-12:30, 12:30-13:00, 13:00-13:30, Altum, s. 716

 

LIPIEC

Terminy są ustalane indywidualnie.

 

 

OPIS TESTÓW ZNAJDZIESZ POD TABELĄ
 

CZERWIEC

 

Terminy przeprowadzenia testów CISSKKS:

11.06.2015r. (czwartek), godz. 11:30-12:30, s.1411

12.06.2015r. (piątek), godz. 09:00-10:00, s.1411

 

Terminy przeprowadzenia testu TUS:

11.06.2015r. (czwartek), godz. 14:00-14:15, s.1411

12.06.2015r. (piątek), godz. 11:00-11:15, s.1411

 

Terminy przeprowadzenia testu OMNIBUS:

11.06.2015r. (czwartek), godz. 13:00-14:00, s.1430

12.06.2015r. (piątek), godz. 10:00-11:00, s.1430

 

Terminy przeprowadzenia testu

APIS - Z:

11.06.2015r. (czwartek), godz. 11:30-12:30, s.1430 

12.06.2015r. (piątek), godz. 11:30-12:30, s.1430

 

 

LIPIEC

Terminy są ustalane indywidualnie.

 

 

OPIS TESTÓW
ZNAJDZIESZ POD TABELĄ

Liczba
punktów KdG

3

6


3

 

Informacje dodatkowe

Oba spotkania konsultacyjne muszą się odbyć z tym samym psychologiem świadczącym poradnictwo zawodowe.

Pamiętaj, żeby odebrać wyniki – otrzymasz wtedy
aż 6 pkt. KdG

Informację o możliwości odbioru wyników otrzymasz na swój adres e-mail


Poradnictwo zawodowe Projektu KdG przeznaczone jest dla studentów
studiów stacjonarnych (dziennych) UEP

 

 

 

Do pobrania:

 

FORMULARZ_PORADNICTWO_ZAWODOWE.doc

 

W przypadku problemów z pobraniem pliku wydrukowany Formularz można otrzymać u nas w biurze.

 

 

Wspieramy w planowaniu kariery zawodowej – np. wybór: II stopnia studiów, II kierunku studiów, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, pomoc w ułożeniu planu jak osiągnąć założone cele zawodowe, określenie preferencji i predyspozycji zawodowych, planowanie kariery itp.

Poradnictwo składa się z trzech spotkań z psychologiem świadczącym poradnictwo zawodowe:
- dwóch spotkań konsultacyjnych

- jednego spotkania, podczas którego weźmiesz udział w testach predyspozycji zawodowych.

Spotkania konsultacyjne rozdzielone są spotkaniem, na którym wykonasz testy.


Pamiętaj: jeśli decydujesz się na udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym, zobowiązujesz się do uczestnictwa we wszystkich trzech spotkaniach!

 

 

 

W ramach Projektu KdG możesz samodzielnie skorzystać z programu komputerowego pozwalającego określić Twoją inteligencję emocjonalną oraz inteligencję ogólną. Dostęne są również Testy Kariery - Test preferencji i predyspozycji zawodowych oraz test Czy jestem przedsiębiorczy.

 

Po wypełnieniu testu od razu uzyskasz dostep do wyników i ich interpretacji.

 

Testy kariery

 

Wypełnienie testu umożliwi zdobycie wiedzy przydatnej podczas dokonywania wyboru specjalności i zawodu.
 

 • Czy jestem przedsiębiorczy? - test zawiera pytania odnoszące się do określonych cech charakteru, osobowości, umiejętności i kompetencji potrzebnych potencjalnemu przedsiębiorcy lub osobie zamierzającej zajmować odpowiedzialne stanowiska. Odpowiadając na pytania, uzyskasz wstępną orientację dotyczącą zagadnienia, czy posiadasz cechy składające się na profil osoby przedsiębiorczej.
 • Test preferencji i predyspozycji zawodowych - test pomaga poznać swoje możliwości, zainteresowania, predyspozycje, kompetencje i potencjał zawodowy.
   

Testy inteligencji

Testy PKIE i PTI bywają stosowane podczas rekrutacji.

 • Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE - test bada:

      1) akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu
      2) empatię, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi     
      3) kontrolę nad własnymi emocjami    
      4) rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji.      


Informacja uzyskana w teście może okazać się przydatna podczas wyboru zawodu (po wypełnieniu testu otrzymasz listę rekomendowanych zawodów). Możesz ją również wykorzystać podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub wpisać do swojego cv lub listu motywacyjnego, aby poprzeć przykładem, że posiadasz cechy lub umiejętności poszukiwane przez pracodawcę.

Warto mieć dowody na potwierdzenie swoich słów - dlatego oferujemy Tobie możliwość otrzymania wydruku wyników.

 

 • Popularny Test Inteligencji PTI - test bada wiedzę o świecie oraz cztery rodzaje zdolności: słowne, liczbowe, logiczne i przestrzenne.

Ważne: Test dostępny od lipca.

 

 

Weź udział w profesjonalnych testach psychologicznych i sprawdź swoje predyspozycje zawodowe!
Po wykonaniu testu otrzymasz opis badanych umiejętności i kompetencji.
Większość z proponowanych przez nas testów bywa wykorzystywana podczas rekrutacji.

 

Dokładny opis testów znajdziesz poniżej oraz na moodlu:

 • Nazwa kursu: Poradnictwo zawodowe - testy
   
 • Hasło: kdgtesty


Testy, które możesz u nas wykonać:

 • CISS - test bada jak dana osoba radzi sobie w sytuacji stresowej i co z tego wynika
 • KKS - test bada kompetencje społeczne, m.in. jak dana osoba radzi sobie w sytuacjach wymagających ekspozycji społecznej, asertywności lub nawiązania bliskiego kontaktu
 • TUS - test bada uwagę i spostrzegawczość (ważne przy pracy z danymi, liczbami)
 • CwP - zapraszamy osoby posiadające łącznie co najmniej 6 miesięczne doświadczenie zawodowe.

Test bada wewnętrzne przekonania mające wpływ na funkcjonowanie w pracy (m.in. na motywację, osiągnięcia, aktywność, funkcjonowanie społeczne). Pozwala stwierdzić, czy dana osoba będzie lepiej funkcjonować w środowisku o ściśle określonych procedurach i normach, czy też lepiej sprawdzi się na samodzielnym stanowisku dającym możliwość podejmowania decyzji (np. określa, jak dana osoba poradzi sobie jako przełożony)

 • testy inteligencji ogólnej:

APIS-Z - test bada cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne

 

Omnibus - test bada dwa czynniki: rozumowanie i wiedzę

 


 Poradnictwo zawodowe - regulamin

 

 

 

 

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits