Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Warsztaty wsparcia karier

 

Projekt Kadry dla Gospodarki skierowany jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwenci tych studiów (do 6 miesięcy od daty obrony) mogą korzytać z konsultacji, Czytelni KdG oraz oferty staży. Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny. 

 

 

Zapraszamy na warsztaty, podczas których zdobędziesz wiedzę i będziesz mieć możliwość
praktycznego przećwiczenia zachowań i umiejętności niezbędnych podczas efektywnego poruszania się po rynku pracy. Udział w warsztacie to okazja, by spojrzeć na proces rekrutacji z perspektywy rekrutera. 

 

 

Kontakt z osobą prowadzącą warsztaty: aleksandra.raniszewska@ue.poznan.pl

 

 

Zapraszamy do udziału w następujących warsztatach:

 

  • Którą z dróg zawodowych wybrać - praca z impasem 

Najbliższy termin:

Adresatami warsztatu są osoby, które aktualnie pozostają w dylemacie, którą z dostępnych dróg zawodowych wybrać. Podczas warsztatu będziesz miał/miała okazję przyjrzeć się przyczynom pozostawania w impasie, a także temu, dlaczego czasem warto „nie wiedzieć” oraz jakie problemy mogą z tego wyniknąć. Dowiesz się, jak wychodzić z impasu – z uwzględnieniem twoich cech, wartości i preferencji zawodowych, a także okoliczności (np. rynek pracy). Na warsztacie określisz też, jakich wysiłków będzie od Ciebie wymagała realizacja każdego z dostępnych celów oraz z jakimi korzyściami będzie się wiązała i w związku z tym zaplanujesz też najbliższe działania.

            Dlaczego warto? Czas studiów to czas decyzji, często kluczowych dla dalszego życia zawodowego (a także innych, powiązanych z nim sfer). Aby stworzyć osobie okazję, do przeanalizowania tak ważnych wyborów i decyzji, warto pochylić się nad nimi i przeanalizować przyczyny pozostawania w impasie oraz możliwości wyjścia z niego – po to, by wybrać rozwiązanie optymalne. Być może poza alternatywami, które aktualnie dostrzegasz, istnieją inne, lepsze rozwiązania? Weź swoje decyzje w swoje ręce - przyjdź na warsztat!    

 

  • Zagraj w Pokera Osobowości - dowiedz się, jak funkcjonujesz w nowej grupie!

Najbliższy termin:

             Podczas warsztatu zagrasz w Pokera Osobowości – grę, w której nikt nie przegrywa! Będziesz miał/miała okazję do obserwacji  siebie w nowopoznanej grupie, zwiększenia świadomości tego, jak realizujesz własne potrzeby i osiągasz własne cele w grupie. Dowiesz się, jakie dostrzegasz u siebie wady i zalety, a także jakie wady i zalety dostrzegają w Tobie inni. Udział w warsztacie to także okazja by dowiedzieć się, jak widzą Cię inni i jak interpretują Twoje zachowania. Ponadto, będziesz miał/miała szansę sprawdzić, jak Twoje zachowania wpływają na pozostałych członków grupy. Dodatkowo, w razie potrzeby omówione zostaną możliwości indywidualnego rozwoju.

           Dlaczego warto? Podejmując pracę w nowym miejscu znajdziesz się w grupie nieznanych wcześniej osób. Udział w warsztacie umożliwi przeanalizowanie własnego zachowania i otrzymania informacji zwrotnych od członków grupy (w przyjaznych warunkach). Te informacje prawdopodobnie pozwolą Ci na kształtowanie skutecznego działania w kontekście współpracy z innymi i przyczynią się do lepszego funkcjonowania w przestrzeni zawodowej w przyszłości. Ponadto, ćwiczenia które zaproponujemy podczas warsztatu będą zbliżone do tych, jakie wykorzystywane są w rekrutacji metodą Assessment Center.

 

  • Skuteczna autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Najbliższy termin: 

              Podczas warsztatu zapoznasz się z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej. Dowiesz się także, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej – jakie działania należy podjąć przed rozmową, by dobrze wypaść w oczach pracodawcy/rekrutera. Udział w warsztacie to także okazja do stworzenia listy Twoich mocnych stron. Podczas warsztatu weźmiesz udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. Dowiesz się co już wiesz i potrafisz, a nad czym warto popracować. Zobaczysz, jak kandydata widzi rekruter – z tej perspektywy dowiesz się, o czym warto mówić i jak się zachowywać, żeby zwiększyć swoją szansę na otrzymanie pracy. Poznasz pytania zadawane przez rekruterów  i dowiesz się, na co zwracać uwagę odpowiadając na te pytania.

             Dlaczego warto? Prawdopodobnie weźmiesz udział w wielu rozmowach kwalifikacyjnych. To ważne, by się odpowiednio przygotować – dzięki temu zwiększasz swoje szanse na powodzenie (zdobycie pracy, na której Ci zależy). Dodatkowo, wiedza na temat tego, jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna i jak się do niej przygotować prawdopodobnie zminimalizuje poziom towarzyszącego jej stresu. Udział w warsztacie to niepowtarzalna szansa na praktyczne przećwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej w przyjaznej atmosferze.

Uwaga! Uczestnicy warsztatu są proszeni o wykonanie zadania domowego przed przyjściem na warsztat. Szczegółowe informacje zostaną przesłane osobom zakwalifikowanym drogą mailową.

 

  • Zaplanuj karierę zawodową

Najbliższy termin:

          Udział w warsztacie jest okazją do zdobycia informacji na temat formułowania celów (zawodowych i nie tylko). Będziesz miał/miał okazję do zdobycia informacji o planowaniu kariery zawodowej, a więc o tym, jakie kwestie należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Udział w warsztacie to także okazja do analizy własnych mocnych i słabych stron w kontekście kariery zawodowej.

          Dlaczego warto? Przebieg kariery zawodowej często jest zależny od decyzji i działań podejmowanych już w okresie edukacji. Podejmując decyzje o celach zawodowych i planując ich realizację już teraz, zwiększysz swoją szansę na sukces zawodowy. Udział w warsztacie to doskonała okazja do: sformułowania celów zawodowych, przyjrzenia się już sformułowanym celom, a także  wyboru najbardziej optymalnego celu jeśli masz kilka pomysłów i nie wiesz, który wybrać. Rzetelna analiza twoich mocnych i słabych stron (cech, umiejętności, wiedzy, doświadczeń) oraz możliwości i utrudnień tkwiących w kontekście (liczba i rodzaj ofert pracy, wymagania pracodawców, warunki finansowe, możliwości rozwoju, życie prywatne) pozwoli wskazać odpowiedni dla Ciebie kierunek rozwoju zawodowego. A to wszystko w przyjaznej atmosferze.

 

 

 

 

Zapisy prowadzimy wyłącznie w godzinach pracy biura
poniedziałek - piątek
  8:00 - 17:00

Altum, p. 1413


27 marca

 

 

 

Regulamin Warsztatów Wsparcia Karier

 

Dostałeś/aś się na warsztat, ale z różnych powodów nie możesz wziąć w nim udziału? Powiadom nas i daj szansę osobom z list rezerwowych!

Wiadomość o rezygnacji: aleksandra.raniszewska@ue.poznan.pl

 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits