Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Projekt Kadry dla Gospodarki skierowany jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwenci tych studiów (do 6 miesięcy od daty obrony)  mogą korzytać z konsultacji, Czytelni KdG oraz oferty staży. Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny. 

 

Projekt Kadry dla Gospodarki skierowany jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych (dziennych) I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Absolwenci tych studiów (do 6 miesięcy od daty obrony)  mogą korzytać z konsultacji, Czytelni KdG oraz oferty staży. Udział we wszystkich działaniach Projektu jest bezpłatny.  

 

 

KONTAKT

 

 

1. Oferty pracy
http://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/oferty-pracy,c226/

 

2. Oferty praktyk i wolontariatu

http://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/oferty-praktyk,c206/

 

3. Staże Projektu KdG

http://kdg.ue.poznan.pl/staze/oferty/

 

        

 

Zamieszczanie ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu:

 

1. Prosimy o przesłanie oferty w formacie PDF na adres: 
bk@ue.poznan.pl
 
2. Oprócz wymagań prosimy o podanie sposobu zgłaszania się kandydatów do firmy.

 

3. Zamieszczanie ofert jest bezpłatne.

 
4. Więcej informacji na stronie internetowej Biura karier i relacji z absolwentami
 
 

Zgłoszenie ofert staży w ramach Projektu Kadry dla Gospodarki:

 

1. http://kdg.ue.poznan.pl/staze/pracodawcy/

 

Zgłoszenie do Giełdy Tematów Prac Dyplomowych

 

Możliwość połączenia pisania pracy dyplomowej ze stażem w Firmie

Więcej informacji o Giełdzie

http://kdg.ue.poznan.pl/wsparcie-karier/gielda-tematow-prac-dyplomowych/

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits