Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Regulamin warsztatów

REGULAMIN WARSZTATÓW

w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”, prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

§ 1. Informacje Ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz organizacji warsztatów realizowanych w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POKL).

2. Warsztaty będą trwały maksymalnie do sześciu godzin. Warsztaty mogą być jednodniowe lub trwać dwa do maksymalnie trzech dni. Tematyka warsztatu będzie każdorazowo podana na stronie internetowej projektu http://kdg.ue.poznan.pl.

  

 

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikami warsztatów mogą być studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zapisani według procedury opisanej w § 3 regulaminu.

2. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne

 

 

§ 3. Zapisy

1. Zapisy na warsztaty odbywają się wyłącznie osobiście podczas podanego na stronie dyżuru pracownika projektu.

2. Zapisy będą zamykane na 2 dni przed warsztatem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu zapisów.

3. Uczestnik ma obowiązek wypisania się z warsztatów drogą mailową na adres: anna.ochmanska@ue.poznan.pl (rezygnacja najpóźniej 2 dni przed warsztatem).

4. Ilość miejsc na każdym warsztacie jest ograniczona – maksymalna ilość to 20 uczestników. Do każdego warsztatu sporządzana jest lista miejsc rezerwowych (10 miejsc). W przypadku zwolnienia się miejsca wykonywany jest 1 telefon kolejno do osób z listy rezerwowej. Jeśli żadna z osób nie wyrazi chęci wzięcia udziału w warsztacie bądź nie odbierze telefonu, wolne miejsce ogłaszane jest na profilu KdG na Facebooku.

5. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji na wybrane warsztaty.

7. Informacja o ewentualnej rekrutacji zostanie każdorazowo umieszczona na stronie zapisów przy opisie warsztatu.

 

§ 4. Prawa i obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik ma prawo uczestnictwa w dowolnej liczbie warsztatów.

2. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w warsztatach, na które się zapisał.

3. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma:

a) certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatu

b) wpis do suplementu do dyplomu za uczestnictwo w min. 5 warsztatach

c) punkty rankingowe (5 punktów) kwalifikacji na staże organizowane w Projekcie Kadry dla Gospodarki.

3. Uczestnik ma prawo do jednej niezgłoszonej nieobecności. W przypadku pierwszej nieobecności uczestnik otrzymuje mailowo (pod warunkiem podania aktualnego adresu mailowego podczas dostarczenia do Biura Projektu tzw. „pakietu startowego”) „ostrzeżenie”. W przypadku dwukrotnego niezgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach uczestnik zostaje wpisany na tzw. „czarną listę” (tzn. zostaje on wykreślony ze wszystkich warsztatów na które się zapisał oraz przez sześć miesięcy nie może on zapisywać się na dalsze warsztaty). O wpisaniu na „czarną listę” uczestnik zostanie mailowo poinformowany najpóźniej do 7 dni po udokumentowaniu drugiej nieobecności na warsztacie.

 4. Uczestnik zapisując się na warsztat wyraża zgodę na przesyłanie informacji o szkoleniach.

 

 

§ 5. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację warsztatów oraz informowanie potencjalnych Uczestników o planowanych warsztatach.

2. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnikowi materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, plan, itp.) niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia warsztatu.

3. Organizator ma prawo odwołać lub przenieść warsztat na inny termin w przypadku nie zakwalifikowania się minimalnej liczby 10 osób.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits