Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Informacje dla stażystów

Projekt "Kadry dla Gospodarki" zakończył się w dniu 30.09.2015 r.

Wszyskim stażystom oraz ich opiekunom, a także firmom i instytucjom, w których staże się odbywały serdecznie dziękujemy za współpracę!

 

 

 


Uwaga: Informujemy, że w związku ze zmianą stanowiska ZUS w kwestii interpretacji przepisów dotyczących oskładkowania umów o staże zawieranych w ramach Projektu ‘‘Kadry dla Gospodarki’’, możliwy jest zwrot składek emerytalnych, rentowych oraz (w przypadku, gdy podlegali Państwo ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu)  składek na ubezpieczenie zdrowotne potrąconych z Państwa wynagrodzenia za staż.
 
Warunkiem dokonania dla Państwa zwrotu ww. składek jest wypełnienie odpowiedniego oświadczenia. Szczegóły w Biurze KdG (Collegium Altum p. 1413, w godz. 9.00 - 17.00) Kontakt: Pani Marta Tomaszewska: marta.tomaszewska@kdg.ue.poznan.pl. 
 
Uwaga: Powyższe dotyczy osób, które popisywały umowy do końca III kwartału 2014 roku

 


 

UWAGA: Prosimy pamiętać, iż płatny staż w ramach projektów realizowanych na UEP można odbyć tylko jeden raz. Oznacza to, że osoby, które taki staż już odbyły lub odbywają - nie mogą odbyć kolejnego stażu.

 


 

Uwaga: W związku z nowymi regulacjami obowiązującymi od 1 maja 2014 r. prosmy o zapoznanie się z poniższą informacją:

Informacja dot. Oświadczenia o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym opiekuna/stażysty (tutaj).

oraz załączniki do tej Informacji:

 


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits