Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Rekrutacja

 

 

Projekt "Kadry dla Gospodarki" zakończył się w dniu 30.09.2015 r.

Wszyskim stażystom oraz ich opiekunom, a także firmom i instytucjom, w których staże się odbywały serdecznie dziękujemy za współpracę!

 

 


ARCHIWUM


 

Informacje

Aktualne oferty staży, na które można aplikować dostępne są w zakładce „Oferty staży”.

Przed decyzją o złożeniu wniosku aplikacyjnego, proszę zapoznać się z Regulaminem staży studenckich i absolwenckich, zamieszczonym poniżej.

Lista dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem aplikacyjnym znajduje się w Załączniku nr 1 Regulaminu staży studenckich i absolwenckich. Zajrzyj koniecznie do FAQ (pkt. 10).

 

Prosimy zacząć od przeczytania Regulaminu staży studenckich i absolwenckich. Są tam zawarte zasady odbywania staży, a także wymogi formalne stawiane kandydatom (a więc m.in. informacje o tym, kto może ubiegać się o staż, jakie dokumenty należy złożyć, etc.). Przeczytaj także koniecznie najczęściej zadawane pytania - FAQ

  • Zainteresowany stażami kandydat udaje się do Biura Karier Projektu (Altum, XIV piętro) w celu skorzystania ze "Wsparcia studentów i absolwentów w procesie poszukiwania pracy" (2 pkt. KdG do zdobycia), które polega na konsultacji CV i listu motywacyjnego (należy umówić się na takie spotkanie -zajrzyj tutaj). Tam kandydat składa także dokumenty startowe (deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Kwestionariusz osobowy, zgody na przetwarzanie danych).
    Uwaga: na konsultacje należy zgłaszać się z wyprzedzeniem (w stosunku do planowanej konsultacji) - proszę to uwzględnić, abyście zdążyli Państwo złożyć swoją aplikację na staż do końca trwania rekrutacji. Najlepiej takie konsultacje odbyć w okresie, kiedy nie ma rekrutacji - zaświadczenie o odbytych konsultacjach nie traci swojej ważności, więc nie trzeba ich przechodzić tuż przed rekrutacją.  Osoby, które odbyły konsultacje CV wcześniej (np.przy poprzednich rekrutacjach), nie muszą odbywać tych konsultacji ponownie. 
    Odbycie konsultacji CV i listu motywacyjnego jest obowiązkowe - to warunek przyjęcia aplikacji na staż w ramach Projektu.
  • Po przeczytaniu Regulaminu, kandydat spełniający wymogi formalne szuka aktualnych ofert staży. Jeżeli rekrutacja jest otwarta, przygotowuje dokumenty aplikacyjne (lista dokumentów znajduje się na końcu Regulaminu – w załączniku nr 1, patrz też pkt. 10 w FAQ).
  • Posiadając potwierdzenie odbycia konsultacji CV (wpis w tabelce na punkty), można składać dokumenty aplikacyjne na staż w miejscu wskazanym poniżej

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie, a więc do dnia zakończenia rekrutacji do godz. 12:00 (lub do dnia określonego bezpośrednio przy ofercie stażu, na który trwa obecnie rekrutacja otwarta), w sekretariacie Katedry Ekonometrii (pok. 405C, 4 piętro, budynek przy ul. Towarowej - godziny, w których czynny jest sekretariat podane są powyżej), na nazwisko Opiekuna merytorycznego staży (dr Anna Domagała). Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na ocenę wniosków Kandydatów. Warto złożyć dokumenty nieco wcześniej, niż ostatniego dnia - mamy wtedy możliwość sprawdzenia poprawności składanych dokumentów. W ostatnim dniu rekrutacji, z uwagi na największe kolejki, dokumenty będziemy przyjmować bez sprawdzania poprawności (proszę pamiętać, iż w przypadku braku kompletu dokumentów, wniosek aplikacyjny kandydata jest odrzucany).

Uwaga: Poza złożeniem dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej, kandydaci przesyłają swoje CV, list motywacyjny i opcjonalną Opinię promotora (skan) w wersji elektronicznej na adres p.Ewy Młynarczyk (kdg.staze@gmail.com). To część wniosku aplikacyjnego, a więc musi zostać złożona również do godz. 12:00 ostatniego dnia rekrutacji. Warto pamiętać, aby w emailu (i liście motywacyjnym) znalazł się dział firmy (jeśli pracodawca oferuje kilka ofert stażu, należy powołać się na konkretnę ofertę) i nazwisko kandydata. Prosimy, aby podpisywać się w emailu. Każdy email otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów (jeśli w ciągu 2-3 dni takie potwierdzenie nie przyjdzie, proszę pilnie się z nami kontaktować).

 

Jeżeli osoba kandydująca na staż brała udział w innych zadaniach Projektu i wypełniła już tzw. dokumenty startowe, proszę dołączyć informację o tym fakcie (dokumenty startowe wypełnia się tylko jeden raz), poprzez wypełnienie zamieszczonego poniżej Oświadczenia o wcześniejszym wypełnieniu dokumentów startowych. Proszę wtedy także wypełnić Zestawienie punktów zdobytych w innych zadaniach Projektu (do pobrania poniżej).

 

O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Kandydaci, którzy aplikowali na staż, ale nie zostali wybrani przez pracodawcę (lub dany staż w ogóle nie zostanie uruchomiony z uwagi na zbyt małe zainteresowanie kandydatów), trafiają na tzw. listę rezerwową (patrz: Regulamin staży). W sytuacji, gdy pozostaną wolne oferty staży (np. ktoś zrezygnuje ze stażu), w pierwszej kolejności do tych osób kierowana jest propozycja złożenia aplikacji. Jeżeli na liście rezerwowej jest zbyt mało kandydatów na wolne oferty, rekrutacja może zostać przedłużona (na podstawie §4 pkt.4) Regulaminu) i rozszerzona o wszystkie osoby zainteresowane (a więc nie tylko z listy rezerwowej) i staje się rekrutacją otwartą. W przypadku takiego rozszerzenia rekrutacji - informacja o tym pojawi się na podstronie "Oferty staży".

 

Osoby, które nadal poszukują stażu: warto śledzić stronę internetową Projektu, a także zapisać się do newslettera KdG i „polubić” profil KdG na Facebooku – wszędzie tam będą zamieszczane informacje o kolejnym naborze na staże.

 

Zapraszamy do aplikowania na staże! Jeżeli mielibyście Państwo pytania, chętnie na nie odpowiem, zarówno drogą e-mailową, jak i podczas dyżurów.

 

Opiekun merytoryczny staży

dr Anna Domagała

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Katedra Ekonometrii, pok. 321C
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań
tel. 854 38 74, email: a.domagala @ kdg.ue.poznan.pl

Aktualne terminy dyżurów znajdują sie tutaj

 

Sekretariat - Staże 

mgr Ewa Młynarczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Katedra Ekonometrii, pok. 405C
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań
tel. 854 38 75, email: 
kdg.staze@gmail.com 


 

Dokumenty do pobrania:

       Dokumenty "startowe" (kandydaci wypełniają je podczas konsultacji CV, są też do pobrania tutaj):

  • Deklaracja uczestnictwa
  • Kwestionariusz osobowy
  • Zgoda - dane osobowe

Przeczytaj koniecznie najczęściej zadawane pytania - FAQ

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits