Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Informacje dla pracodawców

 

Projekt "Kadry dla Gospodarki" zakończył się w dniu 30.09.2015 r.

Wszyskim stażystom oraz ich opiekunom, a także firmom i instytucjom, w których staże się odbywały serdecznie dziękujemy za współpracę!

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:


 

Uwaga: W związku z nowymi regulacjami obowiązującymi od 1 maja 2014 r. prosmy o zapoznanie się z poniższą informacją:

Informacja dot. Oświadczenia o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym opiekuna/stażysty (tutaj).

oraz załączniki do tej Informacji:

 


 

Aktualności dotyczące zbliżających się rekrutacji znajdziecie Państwo tutaj.

 

 

 

Zaproszenie Koordynatora Projektu do współpracy

 

Staże studenckie i absolwenckie

w ramach Projektu "Kadry dla Gospodarki"

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Szanowni Państwo,

 

Projekt „Kadry dla Gospodarki” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem Projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w partnerstwie z Urzędem Statystycznym w Poznaniu. Okres trwania Projektu to: 01.09.2010 – 30.09.2015 r.

Głównym celem projektu „Kadry dla Gospodarki” jest dostosowanie oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb rynku pracy i zwiększenie efektywności kształcenia poprzez aktywny udział pracodawców w procesie dydaktycznym. Szanse absolwentów UEP na rynku pracy zostaną zwiększone m.in. poprzez szeroką ofertę staży odbywanych zarówno w trakcie studiów jak i bezpośrednio po ich zakończeniu.

Realizowane w ramach Projektu zadanie „Staże studenckie i absolwenckie” ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie 100 staży rocznie. Około 85% staży odbywać się będzie w okresie wakacyjnym, tj. w okresie od czerwca do września. Staże przewidziane są dla studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Każdy zorganizowany (i finansowany) w ramach Projektu staż obejmuje 180 godzin pracy stażysty u Pracodawcy, realizowanych zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, w okresie 12 tygodni w wymiarze średnio 15 godzin tygodniowo.

Dany stażysta może odbyć jeden staż w ramach Projektu. Pracodawca może przyjąć dowolną liczbę stażystów.

Kandydaci na staże podlegają procesowi rekrutacji. Rekrutacja organizowana jest co kwartał. Kandydaci składają wtedy wnioski aplikacyjne, w których wskazują preferencje dotyczące wyboru Pracodawcy. Wnioski aplikacyjne rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną i przygotowane zostają „teczki” kandydatów. Ostatecznego wyboru Stażysty dokonuje Pracodawca. Jeżeli uznacie Państwo za stosowne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami – oczywiście jest taka możliwość. Przebieg rekrutacji, a potem również staży szczegółowo określa Regulamin staży studenckich i absolwenckich (do pobrania poniżej).

Od strony formalnej, Państwa współpracę z Realizatorem Projektu regulować będzie porozumienie, podpisywane na okres trwania Projektu – z zaznaczeniem, iż poszczególne staże będą każdorazowo z Państwem uzgadniane co do terminu, a także zakresu obowiązków stażysty (projekt porozumienia oraz załącznik zawierający szczegóły uzgodnionych staży możliwe do przesłania pocztą elektroniczną).

Jeżeli powyższa propozycja współpracy zainteresuje Państwa, uprzejmie proszę o przesłanie krótkiej informacji dotyczącej Państwa wymagań i oczekiwań. Proszę o wskazanie preferowanego terminu stażu, liczby studentów, którą chcielibyście Państwo przyjąć, przewidywanego stanowiska, jakie miałby zajmować Stażysta, a także krótkiego opisu planowanych dla niego zadań i obowiązków. Ułatwieniem w tej kwestii może być przygotowany Formularz Pracodawcy (do pobrania poniżej).  Informacje zamieszczone w formularzu dostępne będą dla kandydatów na podstronie Oferty staży. Z pewnością umożliwią one studentom dokonanie bardziej dojrzałego wyboru oraz aplikowanie na konkretny staż. Formularz w wersji elektronicznej proszę przesłać bezpośrednio do Opiekuna merytorycznego staży w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki” – dr Anny Domagały, która również chętnie wyjaśni wszelkie wątpliwości i z którą uprzejmie proszę kontaktować się w sprawach staży.

 

Z wyrazami szacunku,

Koordynator Projektu

dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw.UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Opiekun merytoryczny staży
dr Anna Domagała

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Katedra Ekonometrii, pok. 321C
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań,
tel. 854 38 74, email: a.domagala @ kdg.ue.poznan.pl

Aktualne terminy dyżurów znajdują się tutaj.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits