Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Staże

Projekt "Kadry dla Gospodarki" zakończył się w dniu 30.09.2015 r.

Wszyskim stażystom oraz ich opiekunom, a także firmom i instytucjom, w których staże się odbywały serdecznie dziękujemy za współpracę!

 

 

 


 

Uwaga: Ważna informacja dla stażystów i opiekunów stażystów związana z zakończeniem Projektu "Kadry dla Gospodarki"

 

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się końcem Projektu "Kadry dla Gospodarki" uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia wszystkich dokumentów pozwalających na rozliczenie umów o opiekę nad stażystą / umów o staż.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się pod adresem: 
http://kdg.ue.poznan.pl/staze/pracodawcy/opiekunowie/    - informacje dla opiekunów
http://kdg.ue.poznan.pl/staze/informacje-dla-stazystow/przebieg-stazu/       - informacje dla stażystów

Prosimy pamiętać, iż do kompletu dokumentów należy także umowa-zlecenia / umowa o staż - jeżeli nie została jeszcze podpisana, prosimy o pilny kontakt.

Osoby, które otrzymały już wynagrodzenie bądź dostarczyły komplet dokumentów (łącznie z umową-zlecenia / umową o staż) - prosimy o zignorowanie tej wiadomości.

Osoby, które nie otrzymały wynagrodzenia, nie złożyły kompletu dokumentów lub nie podpisały jeszcze umowy - uprzejmie prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów najpóźniej do dnia 21.09.2015 r. i równocześnie o pilny kontakt:


Projekt "Kadry dla Gospodarki" kończy się z dniem 30.09.2015 r. i po tym dniu rozliczenie opieki nad stażystą / rozliczenie stażu nie będzie możliwe.

 


Projekt „Kadry dla Gospodarki”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 


 

Staże studenckie i absolwenckie w ramach Projektu "Kadry dla Gospodarki"

 

Głównym celem projektu „Kadry dla Gospodarki” jest dostosowanie oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb rynku pracy i zwiększenie efektywności kształcenia poprzez aktywny udział pracodawców w procesie dydaktycznym. Szanse absolwentów UEP na rynku pracy zostaną zwiększone poprzez szeroką ofertę staży odbywanych zarówno w trakcie studiów jak i bezpośrednio po ich zakończeniu.

 

Wśród wielu działań Projektu, prowadzone jest zadanie: „Staże studenckie i absolwenckie”, które ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie 120 staży rocznie. Partner Projektu oferuje 24 spośród przewidzianych stu staży. Realizowane będą one przy wyposażonych w ramach Projektu, nowoczesnych stanowiskach pracy.

 

Staże przewidziane są dla studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia i studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy ukończyli UEP nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed momentem ubiegania się o przyjęcie na staż. Każdy organizowany w ramach Projektu płatny staż obejmuje 180 godzin pracy Stażysty u Pracodawcy, realizowanych zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, w okresie w miesięcy w wymiarze średnio 15 godzin tygodniowo. Staż można odbyć jeden raz w ramach Projektu.

 

Pracodawca może przyjąć dowolną liczbę stażystów.

 

Zasady organizacji oraz przebiegu staży szczegółowo ustala Regulamin staży studenckich i absolwenckich, dostępny na stronie Projektu, w części „Rekrutacja” - tutaj.

 

Terminy rekrutacji na staże i niezbędne dokumenty znajdują się także na podstronach witryny Projektu, dotyczących staży studenckich i absolwenckich. Więcej informacji uzyskacie Państwo w Biurze Projektu oraz u Opiekuna merytorycznego staży, który odpowiedzialny jest za organizację i prowadzenie zadania „Staże studenckie i absolwenckie”.

Warto śledzić stronę internetową Projektu, a także zapisać się do newslettera KdG i „polubić” profil KdG na Facebooku, gdyż wszędzie tam będą zamieszczane informacje o kolejnych naborach na staże.

 

 

Opiekun merytoryczny staży

dr Anna Domagała

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Katedra Ekonometrii, pok. 321C
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań
tel. 854 38 74, email: a.domagala @ kdg.ue.poznan.pl

Aktualne terminy dyżurów znajdują sie tutaj

 

Sekretariat - Staże 

mgr Ewa Młynarczyk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Katedra Ekonometrii, pok. 405C
ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań
tel. 854 38 75, email: ewa.mlynarczyk @ kdg.ue.poznan.pl 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits