Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Syed Asad, Usability Tools, Head of Sales

Building your sales funnel in B2B startup

08.06.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce zarządzania sprzedażą w sektorze B2B. W szczególności omówiono przyczyny niepowodzeń startup-ów, odnosząc się do planowania, rynku, marketingu, sprzedaży, głosów klientów i zespołu. Wskazano, co trzeba zrobić, aby zbudować zespół sprzedażowy. W tym kontekście omówiono kwestie związane z ludźmi, koncentrując się na specjalizacji, celach, znajomości produktu i rynku, motywacji i testowania. Odniesiono się do procesów związanych z procesem sprzedażowym, narzędzi, takich jak CRM, bazy danych, produktywność, śledzenie maili i spotkania. Omówiono kwestię rezultatów w kontekście stażystów, klientów, sprzedaży i produktów. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Syed Asad has a great work experience: working in sales over 3 years, out of which 2 years were hardcore sales. He knows the ins and outs of the sales world. For him sales is the best profession in the world. Personally he is a go getter sales guy, loves to make sales and kick box, the combination goes hand in hand and is a potent mix for him. He is dedicated toward his work, loves to play video games and he is a people person.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits