Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Maria Pasło-Wiśniewska, Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie i przywództwo w praktycznej perspektywie

10.06.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce zarządzania i przywództwa we współczesnym przedsiębiorstwie. W szczególności wskazano, co jest potrzebne we współczesnej korporacji. Następnie odniesiono się do kwestii przywództwa, podjęto próbę definicji tego pojęcia. Wskazano na popularność tej problematyki we współczesnym piśmiennictwie. Odniesiono się do kwestii sprowadzenia ludzi do kategorii zasobów ludzkich oraz zredukowania przywództwa do narzędzia, którym powinni posługiwać się menedżerowie. Następnie przedstawiono ciekawą koncepcję przywództwa, które jest obecne we współczesnych korporacjach. Przytoczono wiele teorii, które próbują wyjaśniać istotę mechanizmu przywództwa. Całość obrazowano bardzo ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Maria Pasło-Wiśniewska to polska ekonomistka, bankowiec i polityk, w latach 2005-2007 posłanka na Sejm. Ukończyła studia ekonomiczne w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe w latach 1989-1990 w Kellog School of Management na Northwestern University w Chicago. Przez wiele lat pracowała w bankowości, zajmując kierownicze stanowiska. Dwukrotnie znalazła się na liście dwudziestu pięciu najbardziej wpływowych kobiet Europy, ogłaszanej przez "Wall Street Journal". W 2003 trafiła na listę "25 Stars of Europe" tygodnika "Business Week". Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Jest przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Konfederacji Lewiatan, prezesem zarządu spółki Central European Pharmaceutical Distribution (CEPD), przewodniczącą Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz międzynarodowym doradcą The Conference Board. W 2006 roku była kandydatką PO na prezydenta Poznania.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits