Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Bartosz Grabowski, Mobile Vikings, Head of New Business

Studenci i biznes z perspektywy marki

27.03.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest możliwościom rozwoju kariery studentów i absolwentów. W szczególności przedstawiono nadrzędne wartości, którymi warto się kierować w życiu zawodowym. Następnie omówiono proces rekrutacji, wskazując jak się do niego przygotować. W dalszej kolejności przedstawiono działania firmy prelegenta ze studentami, zwracając uwagę na możliwe partnerstwa w tej działalności. Omówiono także formy współpracy z organizacjami studenckimi, które umożliwiają studentom pracę z markami. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Bartosz Grabowski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Od wielu lat związany z branżą eventową i marketingową. Pracował w agencjach eventowych przy wielu ciekawych wydarzeniach. Obecnie pracuje w firmie Mobile Vikings, która zajmuje się telefonią komórkową na kartę.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits