Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Artur Chodacki, BZ WBK, Dyrektor Obszaru Bankowości Korporacyjnej

Zostań liderem bankowości korporacyjnej Banku Zachodniego WBK

22.04.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest bankowości korporacyjnej. W szczególności przedstawiono Bank Zachodni WBK, przytaczając podstawowe dane na jego temat. Zaprezentowano model bankowości korporacyjnej wprowadzony przez BZ WBK. Przybliżono na przykładach praktycznych, na czym polega praca bankiera w bankowości korporacyjnej oraz jakich umiejętności wymaga. Omówiono sposób rozumienia ryzyka transakcji, rynku, dostawców, odbiorców oraz ryzyka walutowego typowy dla bankiera. Przedstawiono niezbędne cechy bankiera, takie jak zaangażowanie, rozumienie klienta, poszukiwanie rozwiązań, determinacja, praca w grupie, budowanie zaufania wewnątrz banku czy przywództwo. Omówiono wizję i misję BZ WBK. Przedstawiono też możliwości rozwoju kariery zawodowej.

O prelegencie:

Artur Chodacki jest absolwentem finansów i anglistyki. Aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Obszaru Sieci Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej. W bankowości pracuje od ponad 15 lat, w tym od 12 lat w BZ WBK. Obecnie zarządza ogólnopolską siecią Centrów Bankowości Korporacyjnej oraz Obszarem Large Corporate.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits