Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Michał Groniewski, Grupa Eurocash, Dyrektor Marketingu

Rozwój i ewolucja marek własnych

28.04.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest rozwojowi i ewolucji marek własnych. W szczególności przedstawiono Grupę Eurocash na tle polskiego rynku dystrybutorów FMCG. Przedstawiono powody, dla których powstawały marki własne. Zaprezentowano genezę oraz historyczny rozwój marek własnych. Przedstawiono rynek marek własnych w Polsce, omawiając cztery fazy rozwoju myślenia o tej problematyce i pozycjonowania marek własnych. W dalszej części wykładu omówiono proces budowy marki własnej od etapu powstawania koncepcji aż do wdrożenia programu pilotażowego na przykładzie Faktorii Win, której wyzwaniem było stworzenie idealnych warunków do kupowania wina w polskim sklepie. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Michał Groniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu markami. Jest autorem wielu projektów marketingowych w tej dziedzinie. Pracował dla takich firm, jak Carlsberg, US Pharmacia, Unilever, Diageo. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Marketingu w Grupie Eurocash.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits