Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Adrian Wrociński, Milado Centrum Rozwoju Personalnego, Współwłaściciel

Trzy kroki do wymarzonej pracy

18.03.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce poszukiwania wymarzonej pracy. W szczególności przedstawiono osobę i firmę prelegenta. Następnie przedstawiono trzy kroki do wymarzonej pracy. Pierwszym krokiem jest poznanie siebie. W ramach tego kroku zwrócono uwagę na konieczność określenia własnych marzeń, analizy siebie, stworzenia koncepcji na siebie, analizy tych koncepcji, wyznaczenia celów i stworzenia planu działania. Jako drugi krok do wymarzonej pracy wskazano przygotowanie siebie. Omówiono kluczowe elementy, takie jak przygotowanie CV i listu motywacyjnego, poznanie procesu rekrutacji od kuchni czy budowanie wizerunku profesjonalisty. Trzecim krokiem do wymarzonej pracy jest właściwe zaprezentowanie siebie. W ramach tego etapu szczegółowo omówiono najważniejsze kwestie związane z właściwą prezentacją w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Całość wykładu zobrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Adrian Wrociński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktualnie tworzy Milado Centrum Rozwoju Personalnego firmę zajmującą się doradztwem personalnym. Wcześniej pracował jako kierownik działu marketingu, jak również specjalista ds. testowania oprogramowania i szkoleń.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits