Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Angelika Maria Gąsior, Godmother Sp. z o.o., Prezes

Mózg podczas intensywnej nauki - czyli jak przyswajać efektywniej?

25.02.2015

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce wykorzystania mózgu podczas intensywnej nauki. W szczególności odniesiono się do kwestii wzmożenia efektywności pracy mózgu w krótkim czasie. Na początku zaklasyfikowano słuchaczy do jednej z trzech grup, zróżnicowanych ze względu na poziom zadowolenia z pracy własnego mózgu. Przedstawiono współczesne wymagania rynku pracy pod względem oczekiwań od pracowników. Wskazano na wagę kreatywnego myślenia. Następnie omówiono najważniejsze czynniki wpływające na higienę mózgu, odnoszące się do dostępu do powietrza, zapachu, wzroku, słuchu, smaku, redukcji stresu i koncentracji. Całość obrazowano ciekawymi przykładami i ćwiczeniami.

O prelegencie:

Angelika Maria Gąsior jest przedstawicielką nurtu nowoczesnej pedagogiki. Prowadzi firmę Godmother Sp. z o.o., która działa w branży edukacyjnej, zajmując się intelektualnym rozwojem dzieci. Ponadto jest entuzjastką ekonomii austriackiej, wolnego rynku i rozwoju osobistego. Pełni także rolę członka zarządu Klubu krasomówczego Toastmastes Poznań.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits