Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Jacek Rutkowski, Amica Wronki SA, Prezes Zarządu

Dywersyfikacja rynków jako ważny element strategii firm

22.10.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest dywersyfikacji rynków jako elementowi strategii przedsiębiorstw. W szczególności wskazano na problem, że organizacje mają problemy z właściwą realizacją przyjętej strategii. Zdefiniowano pojęcie strategii, przedstawiono misję firmy Amica Wronki oraz uproszczoną mapę strategii grupy kapitałowej Amica. Zdefiniowano konieczność wyboru strategii, przedstawiono elementy współczesnego otoczenia determinujące tworzenie strategii, takie jak procesy globalizacyjne, procesy polityczne, zwiększona rola kapitału międzynarodowego, przepaść cywilizacyjno-ekonomiczna pomiędzy krajami bogatymi i biednymi, problemy ekologiczne, ograniczone zasoby naturalne czy kryzys finansowy i ekonomiczny. Zdefiniowano ekspansję i dywersyfikację handlową jako element strategii firmy, omówiono czynniki wpływające na zdefiniowanie i zróżnicowanie badanych rynków. Następnie omówiono problematykę strategii niszowych w kontekście strategii regionalnych, grup docelowych, nowych produktów, marek, nisz prędkości i konsolidacji, innowacji, nisz kooperacji czy rozszczepienia łańcucha dostaw. Całość zobrazowano wieloma ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Jacek Rutkowski od kilkunastu lat jest głównym akcjonariuszem i prezesem zarządu spółki Amica Wronki, a od kilku lat właścicielem KKS Lech Poznań. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits