Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Tomasz Kubica, LACROIX Electronics - POLAND, NPI Manager

Przygotowanie oferty oraz zarządzanie wymaganiami klienta w procesie NPI w branży EMS

12.11.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest zarządzaniu wymaganiami klienta w procesie implementacji produktu. W szczególności zdefiniowano projekt, opisano branżę EMS. Omówiono kryteria wyboru dostawców, jak również dane, jakie pochodzą od klienta. Przedstawiono cykl życia projektu w branży EMS. Omówiono rodzaje projektów (transfer, start-up), działalność badawczo rozwojową, poszczególne fazy etapu industrializacji, a następnie produkcję seryjną oraz ewentualne reklamacje. Proces obsługi reklamacji oparto na metodologii 8D. Całość obrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Tomasz Kubica jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studium podyplomowego „Zarządzanie projektami” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat związany z przemysłem elektronicznym. Obecnie pracuje w Lacroix Electronics Poland na stanowisku NPI menedżera. Wcześniej pracował w Kimball Electronics Poland oraz w Philips Lighting Electronics Poland.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits