Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Marek Głuszko, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Pracownik Wydziału Europejskiej Współpracy Dwustronnej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Praktyczne aspekty realizacji polityki zagranicznej

24.11.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest praktycznym aspektom realizacji polityki zagranicznej. W szczególności przedstawiono pracę w ministerstwie i zadania tam realizowane, w tym zadania dyplomacji publicznej. Omówiono priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016, wśród których poczesne miejsce zajmuje promocja Polski za granicą. Przedstawiono przykłady udanych działań z lat 2011-2014. Zaprezentowano zadania promocji Polski w 2014 roku. Omówiono założenia kampanii „Polska. Spring into new.” Przedstawiono struktury i narzędzia departamentu dyplomacji publicznej i kulturalnej, zaprezentowano także narzędzia placówek zagranicznych. Omówiono historyczny rozwój sieci instytutów polskich. Wśród wyzwań wewnętrznych wymieniono spójność wizerunkową, koordynację i kumulowanie budżetów, wymianę informacji i wspólne strategie, natomiast wśród wyzwań zewnętrznych – kształtowanie i wzmacnianie pożądanego wizerunku, wiarygodność przekazu, właściwe definiowanie odbiorców. Drugą część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Marek Głuszko jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, specjalistą z zakresu dyplomacji i współpracy międzynarodowej. Doświadczenie zdobywał w pracy w ministerstwie, jak również na placówkach dyplomatyczno-konsularnych.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits