Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Kamil Sałata, Kimball Electronics Poland, Koordynator Inżynierii Jakości

Innowacyjne przedsiębiorstwo - konieczność, czy szansa na sukces

26.11.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest innowacyjności. W szczególności zdefiniowano innowacyjność, wymieniono rodzaje innowacyjności. Przedstawiono, czym jest innowacyjne przedsiębiorstwo oraz kim był innowacyjny pracownik „wczoraj”, a kim jest „dziś”. Omówiono na licznych przykładach nowe modele biznesowe pojawiające się współcześnie. Zaprezentowano innowacyjny model zarządzania. Przedstawiono także zagadnienia innowacyjności w branży EMS. Całość zobrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Kamil Sałata jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, jak również studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej. W przemyśle elektronicznym pracuje od kilku lat, początkowo w Samsung Electronics Poland Manufacturing, a obecnie w Kimball Electronics Poland, gdzie zajmuje się inżynierią jakości.

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits