Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Jakub Sobczak, PolakPotrafi.pl, Prezes Zarządu

Crowdfunding – czyli finansowanie społecznościowe dobrych pomysłów

11.06.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest finansowaniu społecznościowemu. W szczególności zdefiniowano crowdfunding, opisano cztery typy crowdfundingu (charytatywny, za nagrody, pożyczki, udziałowy), przedstawiono genezę projektów crowdfundingowych. Opisano platformę PolakPotrafi.pl za pomocą liczb, wskazując na rozwój działalności w ostatnich latach. Przedstawiono czynniki wpływające na powodzenie projektu. Omówiono kluczowe elementy projektu, takie jak budżet, film promocyjny, opis projektu, nagrody dla wspierających, promocja projektu, zaplecze partnerów/patronów, zespół oraz zaangażowanie i wiara w to, że się uda.

O prelegencie:

Jakub Sobczak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Jest także doktorantem tej uczelni. Jest prezesem zarządu i założycielem PolakPotrafi.pl, portalu wpisującego się w nurt crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits