Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Jan Dal, Uniwersytet Wrocławski, Specjalista ds. systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji

Menedżer Komercjalizacji Innowacji – czy to coś dla mnie?

04.06.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce komercjalizacji innowacji. W szczególności zdefiniowano najważniejsze pojęcia związane z tą tematyką, opisano proces komercjalizacji innowacji oraz odniesiono tę problematykę do uczelni. Następnie przedstawiono genezę zawodu menedżera komercjalizacji innowacji, omówiono jego rolę i kompetencje, jak również zakres szkolenia. Następnie przedstawiono wybrane metody wykorzystywane do analizy innowacji, takie jak metoda Quicklook, analiza SWOT, analiza PEST czy analiza pięciu sił Portera. Omówiono także koncepcję zarządzania projektem metodą łańcucha krytycznego. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Jan Dal jest obecnie specjalistą ds. systemów informatycznych i bezpieczeństwa informacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat pracował w sektorze informatycznym, m.in. był konsultantem SAP (moduł SD) w firmie Asseco Poland, specjalizującej się w produkcji oraz rozwoju oprogramowania.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits