Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Barbara Gumińska, Urząd Wojewódzki, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego

Dwa oblicza audytu wewnętrznego

21.05.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest różnym aspektom audytu wewnętrznego. W szczególności przedstawiono genezę audytu wewnętrznego, zdefiniowano także pojęcie audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym. Omówiono koncepcje audytu wewnętrznego, jak również pożądane efekty pracy audytora. Przedstawiono model kontroli wewnętrznej COSO, pierwowzór audytu wewnętrznego, jak również raportowanie do zarządu z wykorzystaniem „dolaryzacji”. Omówiono, na czym polega nowoczesny audyt wewnętrzny, jakie cechy i umiejętności są kluczowe dla audytora wewnętrznego. W dalszej części przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, począwszy od podstaw prawnych, przez cele i zadania, definicje, aż po rolę, zakres i rodzaje audytu wewnętrznego. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Barbara Gumińska od kilku lat współpracujący z Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Promotor wielu prac podyplomowych oraz współredaktor kilku publikacji naukowych. Zakres zainteresowań naukowych to: finanse publiczne, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, budżet zadaniowy. Wieloletni trener, realizujący szkolenia zarówno dla urzędów centralnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Od 10 lat kieruje pracą audytorów w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie w zakresie audytu wewnętrznego.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits