Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Mikołaj Woźniak, VW Bank Polska, Prezes Zarządu

Różnice interkulturowe w korporacji międzynarodowej

20.05.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest różnicom kulturowym w korporacji międzynarodowej. W szczególności omówiono, jakie miejsce w Volkswagen Group zajmuje Volkswagen Financial Services oraz jakie funkcje pełni. Następnie przedstawiono, z jakich elementów składa się Volkswagen Financial Services. W dalszej części przedstawiono model 5D prof. G. Hofstede, które służy do badania różnic międzykulturowych w organizacjach. Omówiono każde z zasadniczych założeń modelu. Model ten odniesiono do doświadczeń tureckich, niemieckich i polskich prelegenta. Wyjaśniono, o czym należy pamiętać, aby z sukcesem współpracować w ramach organizacji interkulturowej. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Mikołaj Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończył Handel Międzynarodowy na Wydziale Zarządzania. Był także stypendystą Uniwersytetu Alberta-Ludwiga we Freiburgu oraz Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster. Mikołaj Woźniak jest od początku kariery związany ze spółkami finansowymi koncernu Volkswagen. Kierował Departamentem Controllingu i Zarzadzania Ryzykiem Volkswagen Bank Polska S.A., był prokurentem spółek koncernu Volkswagen. Od 2013 roku jest prezesem zarządu Volkswagen Bank Polska SA.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits