Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Przemysław Walter, Instytut Coachingu i Mentoringu, Właściciel

Jak wybrać najlepszą firmę i pracę dla siebie?

07.05.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest problematyce dopasowania dla siebie najlepszej firmy i stanowiska. W szczególności podano, że jedynie 20% pracowników pracuje w firmach i na stanowiskach, na których nie mogą wykorzystać swoich mocnych stron. Przedstawiono ciąg przyczynowo-skutkowy, który do tego prowadzi. Podkreślono na znaczenie takich kwestii, jak wybór właściwej firmy, wykorzystanie talentów, wzorce kierunku motywacji, wzorce zmiany, wzorce podejmowania aktywności, wzorce oceny, wzorce preferencji, wzorce wielkości informacji, wzorce podejmowania działania, wzorce stylu pracy, wzorce komunikacji, wzorce odpowiedzialności, wzorce podejścia do działania czy wzorce przetwarzania czasowego. Określono odpowiednią strategię, zmierzającą do właściwego dopasowania pracy do siebie. Całość przeplatano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Przemysław Walter to międzynarodowy coach, trener i konsultant zarządzania. Prowadzi indywidualne sesje coachingu, ma bogate doświadczenie szkoleniowe. Doradzał i szkoliłmanagerów z 6 krajów. Od 2003 roku współpracuje z Katedrą Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych. Wśród jego klientów są największe polskie i międzynarodowe marki. Kieruje jedną z najstarszych szkół coachingu w Polsce i jest twórcą zaawansowanych programów szkoleniowych.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits