Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Jarosław Przybył, GPW SA, Pion Rozwoju Rynku

Produkty strukturyzowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

09.04.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest produktom strukturyzowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W szczególności wyjaśniono, czym są produkty strukturyzowane, podano ich główne cechy. Następnie przedstawiono podstawowe typy giełdowych produktów strukturyzowanych, określając podstawowe sposoby ich wykorzystania w strategiach inwestycyjnych. Omówiono podstawowe zasady handlu na giełdzie, różnice między handlem akcjami a handlem produktami strukturyzowanymi. Wskazano też, w jaki sposób znaleźć odpowiedni produkt strukturyzowany dopasowany do potrzeb inwestora. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Jarosław Przybył jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na specjalności biznes międzynarodowy, ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, gdzie uczestniczy także w studiach doktoranckich. Od wielu lat związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Pracował między innymi w OSTC Poland. Obecnie zatrudniony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits