Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Katarzyna Rutkowska, Pracownia Badań Marketingowych, Właściciel

Co dobry negocjator wiedzieć powinien?

26.03.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest negocjacjom w biznesie. W szczególności zdefiniowano pojęcie negocjacji, elementy procesu negocjacji wyjaśniono na przykładzie negocjacji zarobków. Przedstawiono parametry negocjacji. Wyjaśniono jak przygotować się do negocjacji, omówiono cechy dobrego negocjatora. Zaprezentowano jak budować zaufanie, dobre relacje i satysfakcję w negocjacjach. Podano zasady dyskusji w trakcie negocjacji. Następnie omówiono zasady skutecznych negocjacji. Przedstawiono cechy różnych stylów negocjacyjnych, omówiono także najpopularniejsze techniki manipulacyjne wykorzystywane w negocjacjach. Podkreślono konieczność dostosowywania strategii negocjacyjnej do otoczenia, jak również dążenia do tego, aby obie strony wyszły z negocjacji zwycięsko. Całość obrazowano praktycznymi przykładami.

O prelegencie:

Katarzyna Rutkowska jest właścicielką firmy PBM POLAND – Pracownia Badań Marketingowych zajmującej się realizacją badań marketingowych i analiz rynkowych. Jest także doktorantką na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits