Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Bartosz Marciniak, Actuality Sp. z o.o., Prezes Zarządu

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania. Teoria a praktyka SaaS vs. BOX

02.04.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest modelom sprzedaży i dystrybucji oprogramowania. W szczególności zdefiniowano społeczeństwo informacyjne, przedstawiono modele oprogramowania Box oraz SaaS (Software as a Service). Zaprezentowano zalety i wady obu rozwiązań. Przedstawiono modele dystrybucji oprogramowania. Omówiono kluczowe pytania, które trzeba postawić przed wyborem właściwego modelu. Następnie porównując dwa projekty Promar Monitoring System i Actuality Risk Assessment przeanalizowano wszystkie kluczowe kwestie związane z wyborem modelu sprzedaży i dystrybucji oprogramowania. Końcową część wykładu wypełniła dyskusja.

O prelegencie:

Bartosz Marciniak ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), na wydziale Zarządzania, specjalność Elektroniczny Biznes, w 2007 roku. Pracował w wielu firmach z branży IT. Obecnie jest prezesem zarządu w firmie Actuality Sp. z o.o.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits