Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Marta Kotwis, Datapoint VDR, Key Account Director

Od pomysłu na biznes do niszowego lidera - case study firmy Datapoint

02.04.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest zakładaniu i rozwojowi nowej firmy. Całość zagadnienia omówiono na przykładzie firmy Datapoint. W szczególności przedstawiono fazy powstania i rozwoju firmy. Omówiono istotę problematyki udanego pomysłu na biznes, na którą składają się ludzie, zapał oraz ciężka praca. Podkreślono rolę otoczenia w rozwoju firmy, dobór zewnętrznych i wewnętrznych partnerów do biznesu. Omówiono strategie dostosowania firmy do zmieniającego się otoczenia. Przedstawiono możliwe modele finansowania biznesu, jak również aspekty prawne działalności biznesowej. Na koniec poruszono problem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Całość obrazowano praktycznymi przykładami.

O prelegencie:

Marta Kotwis jest członkiem zarządu i Partnerem ds. Kluczowych Klientów w firmie Datapoint. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), na wydziale Zarządzania i specjalności Elektroniczny Biznes w 2007 roku. Pomysłodawca i współzałożyciel Datapoint. Obecnie odpowiedzialna za zarządzanie kluczowymi klientami i rozwój sprzedaży w segmencie Due Diligence. Dodatkowo pełni rolę Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji i ochrony danych osobowych i odpowiada za działanie firmy zgodne z wymogami normy ISO 27 001. Włada biegle 3 językami (angielski, francuski, niemiecki), które uważa za swoją wielką pasję. Prywatnie, amator maratonów, pływania i spełniona kobieta, z sukcesem łącząca rolę matki i lidera biznesu.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits