Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

dr Windham Loopesko, University of Colorado, Denver, USA

The Role of Culture in Business and Cultural Differences between Europeans and Americans in Business

26.03.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest roli kultury w biznesie oraz różnic kulturowych pomiędzy Europejczykami a Amerykanami w biznesie. W szczególności zdefiniowano pojęcie kultury, wskazując na jej wieloznaczność i wieloaspektowość. Omawiając wagę różnic kulturowych, podkreślono rolę języka angielskiego we współczesnym świecie, znajomości języków obcych w interakcjach biznesowych, jak również wpływ religii na działalność w życiu codziennym i biznesie. Wskazano na ograniczenia występujące w sposobie postrzegania świata przez Amerykanów. Omówiono także amerykański stereotyp europejskiego biznesmena, jak również sposoby przezwyciężenia tego stereotypu. Przedstawiono główne cechy Amerykanów i przyczyny je kształtujące, charakterystyki opisujące amerykańskie życie towarzyskie, jak również co z tego wynika dla prowadzenia biznesu w USA. Omówiono różne formy współpracy z amerykańskim partnerem biznesowym. Przedstawiono wskazówki, jak odnieść sukces na rynku amerykańskim, jak również błędy biznesowe oraz kulturowe, których trzeba unikać.

O prelegencie:

Windham Loopesko obronił doktorat z prawa na Harvard University, ukończył także trzy inne uczelnie w Belgii i USA. Od wielu lat prowadzi działalność biznesową, doradzając wielu znanym firmom, klientom rządowym oraz organizacjom non-profit, jak również świadcząc usługi prawnicze. W ostatnich latach jest także wykładowcą na kilku uczelniach.


 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits