Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Tomasz Kubica, Kimball Electronics Group, Inżynier programu

Zarzadzanie sprzedażą – obsługa reklamacji metodą 8D/CA

26.02.2014

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest zarządzaniu sprzedażą. W szczególności wyjaśniono, jak jest zorganizowany łańcuch dostaw w przemyśle motoryzacyjnym. Przedstawiono zakres wiedzy, jaki jest potrzebny do produkcji aut, a także jak zapewnia się jakość w łańcuchu dostaw. Następnie omówiono pojęcie kosztu zaniedbań, jak również odpowiedzialności spoczywającej na producencie/podwykonawcy. Zaprezentowano najważniejsze wymagania stawiane dostawcom. W dalszej części przedstawiono proces obsługi reklamacji w metodologii 8D. Całość obrazowano ciekawymi przykładami z praktyki gospodarczej.

O prelegencie:

Tomasz Kubica jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studium podyplomowego „Zarządzanie projektami” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od wielu lat związany z przemysłem elektronicznym. Obecnie pracuje w Kimball Electronics Poland, gdzie zajmuje się wdrożeniami produktów. Wcześniej przez ponad 5 lat pracował w Philips Lighting Electronics Poland.


 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits