Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Andrzej Matłosz, Rule Financial, Inżynier
Aplikacje dla ludzi, projektowanie interfejsu użytkownika
04.12.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest projektowaniu interfejsu użytkownika w aplikacjach. W szczególności przedstawiono, jak naprawdę użytkownik korzysta z Internetu, podkreślając najważniejsze charakterystyki tego procesu. Następnie zaprezentowano najważniejsze elementy w projektowaniu interfejsu. Przedstawiono zasady projektowania formularzy, podano kilka prostych zasad na temat teksu. Omówiono problematykę testowania aplikacji oraz dopasowania aplikacji do różnych rozdzielczości. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.
O prelegencie:
Andrzej Matłosz jest absolwentem kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej, specjalność Technologie Wytwarzania Oprogramowania. Programista z czteroletnim stażem. Doświadczenie zdobywał w tworzeniu aplikacji desktopowych w technologii WPF oraz aplikacji webowych w oparciu o ASP.NET MVC. Tworzył oprogramowanie zarówno dla mniejszych firm, takich jak Aeroklub Poznański oraz dla dużych korporacji, takich jak Generali. Obecnie pracuje w firmie Rule Financial w Poznaniu w zespole odpowiedzialnym za front-end aplikacji desktopowych dla banków inwestycyjnych. Chętnie rozszerza wiedzę związaną z zagadnieniami dotyczącymi projektowania i programowania interfejsów użytkownika.Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits