Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Andrzej Burzyński, Instytut Rozwoju Osobistego KOAH, Właściciel

Wykorzystaj siłę swojej osobowości w biznesie

27.11.2013

O prelekcji:

Wykład poświęcony jest wykorzystywaniu własnej osobowości w życiu zawodowym. W szczególności zdefiniowano problematykę podejścia do życia oraz formułowania celów życiowych. Zdefiniowano pojęcie tożsamości biznesowej.Przedstawiono kilka dróg do bogactwa, takich jak nawiązywanie wyjątkowych relacji z ludźmi, twórczość, gromadzenie i zarządzanie aktywami, handel oraz kilka innych. Pokazano przykłady ludzi, którzy osiągnęli bogactwo wybranymi drogami. Podczas prelekcji przekonywano, że każdy ma w sobie jedną szansę osiągnięcia bardzo dużych pieniędzy. Wskazano na cechy poszczególnych typów osobowości, które predestynują do osiągnięcia bogactwa określonymi drogami. Całość obrazowano ciekawymi przykładami.

O prelegencie:

Andrzej Burzyński jest założycielem Instytutu Rozwoju Osobistego KOAH oraz licencjonowanym trenerem MS TEAM. Jest autorem unikatowych szkoleń na temat zrozumienia siebie i innych, które stworzył w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi. Na  indywidualnych spotkaniach pomaga odkryć swoją osobowość i żyć zgodnie z nią. Uczy, jak działać zgodnie ze swoją osobowością, wykorzystując zarówno swoje silne, jak i słabe strony, by tworzyć zdrowe relacje, osiągać zamierzone cele i dobrze się przy tym bawić.

 

Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits