Kadry dla GospodarkiUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUrząd Statystyczny w Poznaniu

Opis

Kamil Sałata, Kimball Electronics Poland, Inżynier Jakości
Wykorzystanie metody FMEA w doskonaleniu jakości procesów zarządzania przedsiębiorstwem
06.11.2013
O prelekcji:
Wykład poświęcony jest doskonaleniu procesów zarządzania przedsiębiorstwem. W szczególności zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z jakością oraz przedstawiono metodę FMEA (failure mode and effects analysis). Omówiono cele FMEA, zaprezentowano różne rodzaje FMEA. Wyjaśniono czym jest RPN (risk priority number). Następnie na bazie studium przypadku z praktyki gospodarczej zaprezentowano wykorzystanie metody FMEA w zarządzaniu projektem. W dalszej kolejności wskazano na możliwość stosowania FMEA także w życiu codziennym. Na koniec omówiono zalety oraz wady tej metody.
O prelegencie:
Kamil Sałata jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, jak również studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej. W przemyśle elektronicznym pracuje od trzech lat, początkowo w Samsung Electronics Poland Manufacturing, a obecnie w Kimball Electronics Poland, gdzie zajmuje stanowisko inżyniera jakości.
 Projekt Kadry dla Gospodarki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

© 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | site credits